Generelle løbsregler

Generelle løbsregler

Alt afhængig af årets tema vil løbsreglerne variere efter det. Vi har dog visse regler, som hvert år vil gå igen.

De evt. ekstra regler, der ligger for det pågældende år, vil ligge på undersiden for året og der vil blive informeret om dem i deltagerbrevet.

Deltagere

 • Alle deltagere er mellem 13 og 17 år
 • Alle deltagere er spejdere eller fra et andet uniformeret ungdomskorps (f.eks. FDF)
 • Alle deltagere deltager sammen med en patrulje
 • Alle deltagere er alene afsted uden voksne. Det betyder at ledere/forældre ikke kan deltage med eller besøge deres spejdere/børn undervejs. Interesserede ledere og forældre kan tilmelde sig som hjælpere

Deltagerkrav

 • Alle deltagere kan gå 30 km. Med deres oppakning
 • Alle deltagere bærer tørklæde hele vejen
 • Alle deltagere er klædt på til årstiden – arrangementet afholdes om vinteren. Spejdere, der er uhensigtsmæssigt påklædt kan blive diskvalificeret fra at deltage. Uhensigtsmæssig påklædning er bl.a. sommerjakker, tyndt løbetøj, shorts, sandaler mv.

Patruljen

 • Patruljen består af 3-5 spejdere.
 • Patruljen går samlet hele vejen med mindre de får direkte besked om noget andet undervejs
 • Patruljen efterlader ikke en deltager

Udstyr

 • Alle deltagere medbringer deres egen oppakning. Kravene til oppakning er beskrevet i deltagerbrevet og kan variere fra år til år
 • Alle patruljer medbringer fælles patruljeoppakning, der ligeledes er beskrevet i deltagerbrevet
 • Som minimum skal alle patruljer medbringe refleksveste til patruljen samt en hvid og en rød lygte

Arrangementsledelsens beføjelser

 • Arrangementsledelsen er arrangementets øverste myndighed og forbeholder sig retten til at annullere points, tildele strafpoints samt udvise patruljer fra konkurrencen ved brud på reglerne
 • Ved grov uagtsomhed eller uhensigtsmæssig opførsel har arrangementsledelsen ret til at bortvise enkelte deltagere eller hele patruljer
 • Arrangementsledelsen gennemgår og godkender pointgivningen inden udgivelsen. Når pointene er udgivet, er de endelige og kan ikke omstødes
 • Spørgsmål, klager og kommentarer til det enkelte arrangements afholdelse vil ikke blive besvaret offentligt på Facebook eller andre sociale medier. Der henvises til at man benytter den siddende arrangementsleders mailadresse.

Har I spørgsmål til reglerne, kan man kontakte den siddende arrangementsleder.