Nyheder

Den sidste nyhed fra Foreningen Zaxsez !

 I dag, lørdag d 30 marts 2019, har Foreningen Zaxsez afholdt ordinært årsmøde for 2019, hvor et af punkterne på dagsordenen var “Behandling af indkommet forslag om nedlukning af foreningen Zaxsez”.
 
Punktet var også på det ekstraordinære årsmøde d. 4. marts, hvor det blev vedtaget første gang. Jvf. vores vedtægter, så kræver denne beslutning at blive vedtaget på 2 efterfølgende af hinanden årsmøder. Punktet blev vedtaget for anden gang på det ordinære årsmøde også. Dermed er beslutningen endegyldig vedtaget.
Foreningen lukker senest med udgangen af 2019.
 
Grunden til beslutningen kommer efter, at vi i bestyrelsen, efter beslutningen om at aflyse Zaxsez 2019, har kigget os selv i øjnene, og blevet enige om, at der ikke var kræfter i hverken bestyrelsen eller den resterende del af foreningen, til at fortsætte med at drive Zaxsez.
 
Det er med tungt hjerte at vi siger farvel til Zaxsez, og håber der vil være andre løb og arrangementer, hvor spejdere og seniorer kan få samme muligheder.
 
Hvis man har nogle spørgsmål, kan man kontakte
Kasserere, Jonas Th. Steffensen, på mail: jonast [at] zaxsez [dot] dk
Bestyrelsesformanden, Morten Kjær Lennon, på mail: denstoregraablomst [at] gummiand [dot] dk
 
På bestyrelsens vegne,
 
Jonas Th. Steffensen
Kasserer, Zaxsez
 
Morten Kjær Lennon
Formand, Zaxsez