Nyheder

Nyt fra Foreningen Zaxsez

Her til aften, mandag d. 4. marts 2019, har Foreningen Zaxsez afholdt ekstraordinært årsmøde, hvor eneste punkt på dagsordenen var “Behandling af indkommet forslag om nedlukning af foreningen Zaxsez”.

Vi i bestyrelsen, har efter beslutningen om at aflyse Zaxsez 2019, kigget os selv i øjnene, og blevet enige om, at der ikke var kræfter i hverken bestyrelsen eller den resterende del af foreningen, til at fortsætte med at drive Zaxsez. 

Vi har derfor på mødet her til aften, enstemmigt vedtaget 1. behandling i processen om at nedlægge Foreningen Zaxsez.

Processen med at nedlægge Foreningen Zaxsez, kræver ifølge vores vedtægter, at det skal besluttes på to efterfølgende årsmøder. Derfor vil dette også være et punkt på vores kommende årsmøde, lørdag d. 30. marts 2019.

Det er med tungt hjerte at vi har taget denne beslutning, da Zaxsez har været en rigtig god platform for unge spejdere at komme på deres første løb, samt for seniorer, som gerne ville have erfaring med at planlægge poster på større løb og events.

Vi mener stadig at der i DDS er behov for sådan en platform, og håber der vil være andre løb og arrangementer, hvor spejdere og seniorer kan få samme muligheder.

Hvis man har nogle spørgsmål, kan man kontakte kassereren for Zaxsez, Jonas Th. Steffensen, på mail: jonast [at] zaxsez [dot] dk (jonast [at] zaxsez [dot] dk)

 

På bestyrelsens vegne,

Jonas Th. Steffensen
Kasserer, Zaxsez

Morten Kjær Lennon
Formand, Zaxsez