Info om tilmelding

Info om tilmelding

På denne side kan du se, hvordan du tilmelder din patrulje.

Det er en hjælp til dig, der skal tilmelde din patrulje, så du er sikker på, at du får tilmeldt din patrulje på den rigtige måde!

DET SKAL DU BRUGE FOR AT TILMELDE DIN PATRULJE:

 • Dit navn, adresse og e-mail (eller en anden i patruljens, hvis du ikke skal være kontaktperson for patruljen)
 • Dit mobilnummer (gerne et mobilnummer, der medbringes på løbet)
 • Patruljens liganummer, hvis I er medlem af ligaen
 • Navn, fuld fødselsdato samt særlige vilkår (allergier, dårlige knæ, problemer med at bære rygsæk el.lign.) på alle medlemmer i patruljen
 • Et gyldigt betalingskort (Visa/Dankort, Visa Electron, MasterCard, JCG, Maestro, American Express)

Du skal tilmelde hele din patrulje samlet, og I skal tilmelde mindst 3 ved tilmeldingen. Finder I efterfølgende ud af, at I skal have flere med i patruljen, kan de eftertilmeldes fra 10. januar til 10. februar. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du ikke kan afmelde patruljemedlemmer. Det vil sige, at hvis du har tilmeldt og betalt for 6 medlemmer til patruljen, så er der tilmeldt 6 medlemmer til patruljen, og pengene kan ikke refunderes.

Har du ikke mulighed for at betale med betalingskort, skal du kontakte Jonas Suldrup telefonisk inden tilmeldingen starter. Du kan finde informationer om hvornår tilmeldingen starter i optaktsbrevet, som udkommer på hjemmesiden i god tid inden tilmelding.

SÅDAN SÆTTER DU PATRULJEN SAMMEN:

 • Du kan tilmelde mellem 3 og 6 medlemmer til patruljen - og der skal være 3 medlemmer til stede på løbet, hele vejen, for at I får lov til at gennemføre løbet
 • Alle medlemmer skal være fyldt 13 år og må ikke være fyldt 18 år på løbstidspunktet (løbstidspunktet betegnes som løbets afslutning søndag)
 • I skal ikke her og nu tage stilling til hvem der er patruljeleder og -assistent.
 • I må tilføje medlemmer til patruljen indtil 10. februar. I må ændre i patruljeopstillingen indtil løbsstart. Dette sker på patruljeopstillingen, I får tilsendt sammen med deltagerbrevet, og som I skal medbringe på løbet for at kunne gå fra start. I kan ikke slette patruljepladser, når I har tilføjet dem.
FØLGENDE VILKÅR SKAL GODKENDES FOR AT KUNNE TILMELDE SIG:
 • Tilmeldingen er bindende og først gældende når betalingen har fundet sted og patruljen har modtaget en bekræftelsesmail.
 • Ved bindende tilmelding forstås at patruljen ikke kan få refunderet betalingen såfremt de ønsker at afmelde sig løbet. Dette gør sig både gældende for patruljegebyr og deltagerbetaling.
 • Løbsledelsen for Zaxsez forbeholder sig retten til at lukke tilmeldingen, når deltagermaks er nået samt henvise evt. patruljer udover de 40 til venteliste (i så fald vil penge, der er betalt for deltagelse, blive tilbagebetalt indenfor 10 arbejdsdage).
 • Betaling skal foregå samlet for hele patruljen ved hjælp af Dankort, Visa/Dankort, Mastercard eller Visa Elekton. Har du problemer med betalingen, bedes du kontakte Simon Suldrup fra løbsledelsen telefonisk!
 • Der kan eftertilmeldes deltagere til patruljen og rettes i patruljelisten fra 15. januar til 15. februar. Efter 15. februar låses deltagerlisten og der kan kun suppleres på løbet ved sygdom i patruljen.

Vi glæder os til at modtage jeres tilmelding!

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du ringe til Jonas Suldrup eller Simon Suldrup fra løbsledelsen (ring til os i stedet for at maile os, så vi er sikre på at få svaret hurtigst muligt)