Løbsregler

Løbsregler

De officielle regler bliver hvert år revideret, således at de passer til årets arrangement, og således at alle evalueringspunkter er taget med.

Deltagere

 • Zaxsez er et arrangement for de 13-17 årige spejdere. Det betyder at deltagende spejdere skal være fyldt 13 år og ikke må være fyldt 18 år på løbstidspunktet
 • Spejdere fra alle spejderkorps (samt FDF og lignende foreninger) fra alle områder af Danmark kan deltage på Zaxsez
 • En patrulje skal bestå af 3-6 deltagere. 4 deltagere i patruljen er det ideelle. Tilmelder man en patrulje på 7 personer eller mere, skal patruljen deles op.
 • Tropsledere må ikke deltage på turen med deres spejdere, ligesom ledere og forældre heller ikke må besøge deres spejdere i løbet af turen.

Deltagerkrav

 • Alle deltagere skal kunne gå ca. 30 km. Og regne med at være aktive i omkring 30 timer
 • Alle deltagere skal kunne bære deres egen oppakning på hele turen
 • Alle spejdere skal bære synligt tørklæde på hele turen. FDF'ere og medlemmer af andre ungdomskorps / spejderlignende foreninger skal bære synligt tegn på ophav
 • Alle deltagere skal være klædt på til årstiden - arrangementet bliver afholdt om vinteren. Spejdere der er uhensigtsmæssigt påklædt kan blive forment adgang til arrangementet. Uhensigtsmæssig påklædning er bl.a. sommerjakker, tyndt løbetøj, shorts, sandaler…

Patruljekrav

 • Det er ikke tilladt for patruljer at splitte sig op. Man skal gå samlet hele vejen.
 • Patruljen må ikke efterlade en deltager. Patruljen skal kontakte SOVS eller arrangementslederen og skal blive hos deltageren indtil SOVS ankommer
 • Deltagere må ikke være i kontakt med udenforstående under arrangementet. Dvs. at spejdere f.eks. ikke må være i kontakt med forældre eller ledere i løbet af weekenden. Al kontakt deltagere og udenforstående imellem skal gå igennem arrangementslederen. Brydes denne regel, kan patruljen i værste fald blive forment adgang til kommende Zaxsez.
 • Ønsker en patrulje eller deltager at udgå fra konkurrencen undervejs, skal patruljen ringe til SOVS. De vil sørge for at patruljen bliver afmeldt på den rette måde og, såfremt det er nødvendigt, kørt til sovestedet

Udstyr

 • Alle deltagere skal medbringe sovepose til årstiden, liggeunderlag, refleksvest, overtrækstøj / regntøj, sundhedskort samt anden personlig udrustning. Deltagerne skal kunne bære deres oppakning.
 • Alle patruljer skal medbringe alt, hvad der er beskrevet i deltagerbrevet, som bliver udsendt senest 2 uger før arrangementets afholdelse.

Sikkerhed

 • Patruljer hjælper hinanden, hvis der skulle ske noget, der er til fare for ens egen eller en anden patrulje
 • SOVS og løbsledelsen kan, såfremt de finder det nødvendigt, lukke poster før tid, hvis de mod forventning ikke lever op til Zaxsez' sikkerhedsstandarder.
 • Patruljen skal altid følge løbsledelsens, postmandskabernes og SOVS' anvisninger ved ruteangivelser, større trafikerede veje med mere.
 • Alle spejdere skal bære refleksvest, så snart de befinder sig udenfor. 

Løbsledelsens beføjelser

 • Løbsledelsen forbeholder sig ret til at annullere points, tildele strafpoints samt udvise patruljer fra konkurrencen ved brud på reglerne.
 • Ved grov uagtsomhed samt uhensigstmæssig opførsel forbeholder løbsledelsen sig ret til at bortvise enkelte spejdere eller hele patruljer.
 • Løbsledelsen gennemgår og godkender pointgivningen inden udgivelsen. Når pointene er udgivet, er de endelige og kan ikke omstødes.
 • Såfremt man som deltagende patrulje har klager over, spørgsmål eller kommentarer til løbets pointgivning, behandling eller andre oplevelser under løbet, skal patruljens kontaktperson kontakte spejder [at] zaxsez [dot] dk.
 • Spørgsmål, klager samt kommentarer vil som udgangspunkt ikke blive besvaret på Facebook eller andre sociale medier. Der henvisestil spejder [at] zaxsez [dot] dk.

Har du spørgsmål til reglerne, bedes du kontakte spejder [at] zaxsez [dot] dk.