Til Forælder & Ledere

Til Forælder & Ledere

Kære ledere og forældre!

Zaxsez leverer hvert år oplevelser og arrangementer for 150-400 spejdere i Danmark gennem vores arrangement i februar, hjælpeopgaver i Svend Gønges Division samt aktiviteter på større lejre i Danmark. Zaxsez har eksisteret siden 2010.

Arrangementet Zaxsez er et forholdsvis stort maskineri – vi har 150-200 spejdere afsted om året, som skal have oplevelser, forplejning, assistance og en god tur. Derudover kommer der mellem 100 og 150 hjælpere hvert år, som skal yde en god service til spejderne, have forplejning, overnatning og informationer. I alt er vi altså som regel i omegnen af 300-400 mennesker afsted på weekenden.

Langt de fleste af de voksne, jeres børn møder på Zaxsez, har en spejdermæssig baggrund og er spejderledere i forskellige spejdergrupper til daglig.

Som ledere og forældre kan I hjælpe til en bedre oplevelse for jeres spejdere/børn på forskellige måder.

1)     Hjælp dem med at få det hele med – men lad dem pakke deres tasker selv!
Det er vigtigt, at patruljen har det hele med. Vigtige ting kan købes på Zaxsez (refleksveste, presenninger, lygter mv), men det er brand ærgerligt at betale for noget, man har derhjemme. Og Zaxsez kan ikke udlåne eller stille det til rådighed til spejderne, som skal medbringes hjemmefra.
Samtidig er det vigtigt, at spejderne ved, hvor deres ting er – hvis det bliver styrtregn er det mega ærgerligt ikke at vide lige præcis, hvor ens regntøj er lagt henne.

2)     Sørg for godt fodtøj, der er gået til
Distancerne er ikke ret lange på Zaxsez – men de kan føles uendelige i det forkerte fodtøj! Gode sko, der er gået til og som passer, er klart at foretrække. Og vi ser faktisk hellere spejdere i gummisko, der er gået til end i splinternye vandrestøvler, som børnene har på for første gang.
Sørg for, at fodtøj er imprægneret!

3)     HENT IKKE DIT BARN!
Det er vigtigt for ”maskineriet” at spejdere ikke ”bliver væk”. Hvis vi oplever at en patrulje gennem et stykke tid ikke har tjekket ind på en opgave, ikke er at finde på et overnatningssted eller på anden måde ”mangler” i vores optælling, sættes der et beredskab i gang for at finde dem. Alt disponibelt mandskab sættes ind for at finde patruljen hurtigst muligt.
Derfor er det vigtigt, at ledere og forældre ikke henter deres spejdere uden forudindgået aftale med SOVS eller arrangementsledelsen.

Særligt for forældre

Vi beder i særdeleshed forældre om at være opmærksom på følgende:

 • Hvis dit barn bliver syg, får feber eller kaster op undervejs bliver du kontaktet og bedt om at hente dit barn.
  Vi forventer, at du henter dit barn personligt – vi sender IKKE syge børn med tog og bus hjem. Har du ikke selv mulighed for at hente dit barn, bør du få nogen til det. Som sagt finder vi det ikke forsvarligt at børnene selv tager offentlig transport, hvis de har feber, kaster op eller på anden måde ikke er 100% sig selv.
 • Hvis dit barn kommer slemt til skade, kører vi til nærmeste skadestue.
  Vi kontakter selvfølgelig forældre så hurtigt, det er muligt. Hvis skaden er af så lille karakter, at vi sammen med dit barn vurderer, at de gerne vil blive, får de lov til det. Hvis spejderen gerne vil hjem, ringer vi til jer for at aftale nærmere afhentning.
 • Husk at læse, hvor spejderne skal afleveres og afhentes – og aftal gerne samkørsel.
  Når ca. 200 spejdere skal hjem samtidig en søndag formiddag, er der pres på den offentlige transport, og det er derfor klart en fordel for børnene at blive afhentet af en forælder, hvis det er muligt. For spejdere, der kommer langvejs fra, er det selvfølgelig mest hensigtsmæssigt at tage offentlig transport. På Zaxsez.dk og i deltagerbrevet vil der altid stå beskrevet, hvor I kan aflevere og afhente jeres børn.
 • Har I brug for at kontakte jeres barn i løbet af turen, så kontakt arrangementsledelsen.
  Jeres barn har ikke med garanti sin telefon tændt – og jeres barn er måske i gang med at løse en opgave eller ligger og sover, selvom det er et underligt tidspunkt at sove på. Uanset hvad, kan I som forældre ikke vide, hvad jeres barn laver i det øjeblik, I forsøger at ringe eller sms’e dem. Hvis der er en vigtig besked, jeres barn skal have, beder vi jer derfor om at kontakte selve løbet på det telefonnummer, der bliver opgivet i deltagerbrevet. Nummeret er altid bemandet under løbet, og vi ved hvor jeres barn er og hvornår det er hensigtsmæssigt at give dem de beskeder, I har til dem.
 • Hvis jeres barn ankommer senere eller skal afhentes tidligere, skal vi have besked, og det er jeres ansvar.
  Vi har tidligere oplevet at en patrulje stiller med et medlem for lidt, fordi vedkomne ”kommer senere”. Men vi har brug for at vide, hvor mange spejdere, vi har ansvaret for hvornår. Derfor er det vigtigt, at I kontakter os senest 14 dage inden løbet for at aftale hensigtsmæssig aflevering eller afhentning såfremt jeres barn kun skal deltage delvist i arrangementet – og vi ser det helst ikke, da vi ønsker at alle spejdere får hele turen.